TH | EN
Share:
คำถามน่ารู้ l แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่บริษัท
 
print spacer
print spacer
นามบัตร ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ โปสการ์ด การ์ดแต่งงาน บัตรเชิญ แฟ้ม นิตยสาร วารสาร หนังสือ แคตตาล็อก เมนู คู่มือ ป้ายตราสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์ เอกสารประกอบการขาย เอกสารประกอบการสัมมนา รายงาน Glossy PP Sticker PP Sticker PVC Sticker Clear Film Sticker Backlit Backlit Film Pet Film Canvas Vinyl Fontlit Vinyl Backlit Sticker Backlit Seethrough Sticker Clear Film   Mesh Rollup X-Banner Backdrop

Tel : 0-2938-9689, 0-2513-5501, 0-2513-5502, 095-368-9991, 095-368-9992, 095-368-9993 (8:30 - 19:00) / 096-569-9165 (19:00 - 24:00) Email : contact@thaiprintingcenter.com

งานพิมพ์ โรงพิมพ์
Thai Printing Center

print spacer


โรงพิมพ์ Offset

+ นามบัตร (Name Card)
+ ใบปลิว (Leaflet)
+ โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
+ โปสเตอร์ (Poster)
+ โปสการ์ด (Postcard)
+ บัตรเชิญ (Invitations)
+ แฟ้ม (Folder)
+ นิตยสาร (Magazine)
+ วารสาร (Journal)
+ หนังสือ (Book)
+ แคตตาล็อก (Catalogue)
+ เมนู (Menu)
+ คู่มือ (Manual)
+ ป้ายตราสินค้า (Tag)
+ ฉลาก (Label)
+ บรรจุภัณฑ์ (Package)

โรงพิมพ์ Digital offset

+ เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)
+ เอกสารประกอบการสัมมนา (Siminar Document)
+ รายงาน (Report)
+ นามบัตร (Name Card)
+ ใบปลิว (Leaflet)
+ โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
+ โปสเตอร์ (Poster)
+ โปสการ์ด (Postcard)
+ การ์ดแต่งงาน (Wedding card)
+ บัตรเชิญ (Invitations)
+ นิตยสาร (Magazine)
+ วารสาร (Journal)
+ หนังสือ (Book)
+ แคตตาล็อก (Catalogue)
+ เมนู (Menu)
+ คู่มือ (Manual)
+ ป้ายตราสินค้า (Tag)
+ ฉลาก (Label)

โรงพิมพ์ Inkjet

+ Inkjet Indoor Glossy PP
+ Inkjet Indoor Sticker PP
+ Inkjet Indoor Sticker PVC
+ Inkjet Indoor Sticker Clear Film
+ Inkjet Indoor Sticker Backlit
+ Inkjet Indoor Backlit Film
+ Inkjet Indoor Pet Film
+ Inkjet Indoor Canvas
+ Inkjet Outdoor Vinyl Fontlit
+ Inkjet Outdoor Vinyl Backlit
+ Inkjet Outdoor Sticker Backlit
+ Inkjet Outdoor Seethrough
+ Inkjet Outdoor Sticker Clear Film
+ Inkjet Outdoor Mesh
+ Rollup
+ X-Banner
+ Backdrop

รับพิมพ์แก้ว

ลูกค้าของเรา

แคตตาล็อก (Catalogue)

   

ระยะเวลาการผลิต
แคตตาล็อก (Catalogue)

o Offset (ออฟเซ็ต)
7-10 วันทำการหลังตรวจ Proof

o Digital offset
(ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
3 วันทำการหลังตรวจ Proof

 

แคตตาล็อก (Catalogue)
รับผลิต แคตตาล็อก (Catalogue) ทุกประเภท ทุกขนาด แคตตาล็อก (Catalogue) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ใช้สำหรับแสดงรายการสินค้า
ไม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอน ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่าง และประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยส่วนมากจะเป็นการพับหรือเข้าเล่มแบบหนังสือ

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ แคตตาล็อก (Catalogue)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)

ขนาดมาตรฐาน แคตตาล็อก (Catalogue)
21 x 29.7 ซม. (8.26 x 11.69 นิ้ว)
Costom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต แคตตาล็อก (Catalogue)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- ปอนด์ (Bond Paper) 70-120 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 85-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 120-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- ปอนด์ (Bond Paper) 80 แกรม
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 160-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 160-310 แกรม

เทคนิคการพิมพ์พิเศษ สำหรับ แคตตาล็อก (Catalogue)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- เคลือบ UV
- เคลือบด้าน / เคลือบมัน
- เคลือบ Soprt UV
- ปั้มนูน
- ปั้มทอง/ ปั้มเงิน / ปั้มสีพิเศษ
- สีพิเศษ (สีสะท้อนแสง สีเฉพาะ)
- พับ (Fold)
- ไดคัท
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- ห่วงกระดูกงู

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- พับ (Fold)
- ตัดมุม
- ปั้มทอง
- เข้าเล่มไสสันกาว
- เข้าเล่มมุงหลังคา
- เย็บกี่ 

โรงพิมพ์ ไทยปริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์  รับผลิต รับทำ นามบัตร ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ การ์ดแต่งงานโปสการ์ด บัตรเชิญ แฟ้ม นิตยสาร วารสาร หนังสือ แคตตาล็อก เมนู คู่มือ ป้ายตราสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์ เอกสารประกอบการขาย เอกสารประกอบการสัมมนา รายงาน Glossy PP Sticker PP Sticker PVC Sticker Clear Film Sticker Backlit Backlit Film Pet Film Canvas Vinyl Fontlit Vinyl Backlit Sticker Backlit Seethrough Sticker Clear Film   Mesh Rollup X-Banner Backdrop


Copyright © 2007-2016 โรงพิมพ์ Thai Printing Center All rights reserved.

โรงพิมพ์ ไทยปริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์
31/74 .รัชดาภิเษก 32 แยก 2 .รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900
เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 19.00น. วันเสาร์ 9.30 -13.00น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Tel : 0-2938-9689, 0-2513-5501, 0-2513-5502, 095-368-9991, 095-368-9992, 095-368-9993 (8:30 - 19:00 น.) Fax : 0-2513-2438 / 096-569-9165 (19:00 - 24:00 น.)

Email : contact@thaiprintingcenter.com 

ที่อยู่สำหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
31/74 ซ.ลาดพร้าว 23 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.10900

ชื่อบัญชีสำหรับสั่งจ่ายเช็ค
"บริษัท ไทยปริ้นท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด"

เลขที่บัญชีสำหรับรับชำระเงิน คลิ๊กที่นี่

โรงพิมพ์ ยินดีรับบัตรเครดิต เดบิต VISA MASTER ทุกธนาคาร