โรงพิมพ์ Thai Printing Center

Thai Printing Center.com
โรงพิมพ์ Thai Printing Center เช็คราคางานพิมพ์ออนไลน์ 24 ชม

TH | EN
Share:
คำถามน่ารู้ l แผนผังเว็บไซต์ | แผนที่บริษัท
     
print spacer
print spacer
นามบัตร ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ โปสการ์ด การ์ดแต่งงาน บัตรเชิญ แฟ้ม นิตยสาร วารสาร หนังสือ แคตตาล็อก เมนู คู่มือ ป้ายตราสินค้า ฉลาก บรรจุภัณฑ์ เอกสารประกอบการขาย เอกสารประกอบการสัมมนา รายงาน Glossy PP Sticker PP Sticker PVC Sticker Clear Film Sticker Backlit Backlit Film Pet Film Canvas Vinyl Fontlit Vinyl Backlit Sticker Backlit Seethrough Sticker Clear Film   Mesh Rollup X-Banner Backdrop

Tel : 0-2938-9689, 0-2513-5501, 0-2513-5502, 08-3908-7555 (8:30 - 19:00) / 08-1906-5600 (19:00 - 24:00) Email : contact@thaiprintingcenter.com

งานพิมพ์ โรงพิมพ์
Thai Printing Center

print spacer


โรงพิมพ์ Offset

+ นามบัตร (Name Card)
+ ใบปลิว (Leaflet)
+ โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
+ โปสเตอร์ (Poster)
+ โปสการ์ด (Postcard)
+ บัตรเชิญ (Invitations)
+ แฟ้ม (Folder)
+ นิตยสาร (Magazine)
+ วารสาร (Journal)
+ หนังสือ (Book)
+ แคตตาล็อก (Catalogue)
+ เมนู (Menu)
+ คู่มือ (Manual)
+ ป้ายตราสินค้า (Tag)
+ ฉลาก (Label)
+ บรรจุภัณฑ์ (Package)

โรงพิมพ์ Digital offset

+ เอกสารประกอบการขาย (Sales Presentation Document)
+ เอกสารประกอบการสัมมนา (Siminar Document)
+ รายงาน (Report)
+ นามบัตร (Name Card)
+ ใบปลิว (Leaflet)
+ โบรชัวร์ แผ่นพับ (Brochure)
+ โปสเตอร์ (Poster)
+ โปสการ์ด (Postcard)
+ การ์ดแต่งงาน (Wedding card)
+ บัตรเชิญ (Invitations)
+ นิตยสาร (Magazine)
+ วารสาร (Journal)
+ หนังสือ (Book)
+ แคตตาล็อก (Catalogue)
+ เมนู (Menu)
+ คู่มือ (Manual)
+ ป้ายตราสินค้า (Tag)
+ ฉลาก (Label)

โรงพิมพ์ Inkjet

+ Inkjet Indoor Glossy PP
+ Inkjet Indoor Sticker PP
+ Inkjet Indoor Sticker PVC
+ Inkjet Indoor Sticker Clear Film
+ Inkjet Indoor Sticker Backlit
+ Inkjet Indoor Backlit Film
+ Inkjet Indoor Pet Film
+ Inkjet Indoor Canvas
+ Inkjet Outdoor Vinyl Fontlit
+ Inkjet Outdoor Vinyl Backlit
+ Inkjet Outdoor Sticker Backlit
+ Inkjet Outdoor Seethrough
+ Inkjet Outdoor Sticker Clear Film
+ Inkjet Outdoor Mesh
+ Rollup
+ X-Banner
+ Backdrop

รับพิมพ์แก้ว

ลูกค้าของเรา

print spacer

นามบัตร (Name Card)

   

ระยะเวลาการผลิต
นามบัตร (Name Card)

o Offset (ออฟเซ็ต)
5-7 วันทำการ หลังตรวจ proof

o Digital offset
(ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
1-3 วันทำการ หลังตรวจ proof

o Silk Screen (ซิลค์สกรีน)
7-10 วันทำการ หลังตรวจ proof

 

นามบัตร (Name Card)
รับทำนามบัตร รับพิมพ์นามบัตร (Name Card) ทุกประเภท ทุกขนาด นามบัตร (Name Card) เป็นการ์ดชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้แสดงข้อมูลของผู้ส่งสาร เพื่อใช้ในการแนะนำตัว ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า ทั้งยังเป็นสิ่ง ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญอีกด้วย ข้อมูลที่ควรอยู่ใน นามบัตร ได้แก่ ชื่อนาม สกุล, โลโก้, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทร, e-mail, เว็บไซต์ สโลแกน เป็นต้น

ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ นามบัตร (Name Card)
o Offset (ออฟเซ็ต)
o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
o Silk Screen (ซิลค์สกรีน)

ขนาดมาตรฐาน นามบัตร (Name Card)
9 x 5.5 ซม.
8.7 x 5.3 ซม.
9 x 5 ซม.
Custom (ตามความต้องการของลูกค้า)

กระดาษที่ใช้ในการผลิต นามบัตร (Name Card)
o Offset (ออฟเซ็ต)
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 230-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 210-310 แกรม

o Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
- อาร์ตการ์ด (Art Card Paper-Premium) 270-310 แกรม
- การ์ดขาว (White Card Paper-Premium) 210-310 แกรม


o Silk Screen (ซิลค์ส